Wycieczka do Lavarone - Fort Belvedere 21.09.2014

Wycieczka do Fortu Belvedere w Lavarone zorganizowana przez sekcję historyczną Związku. 

Gita al Forte Belvedere a Lavarone organizzata dalla sezione storica dell'Associazione.

Zdjecia/Foto: Mirosław Gwóźdź i Barbara Kopeć Szymanowska.

Zarząd Związku i uczestnicy wycieczki pragną podziekować sekcji historycznej, a szczególnie Renacie Ożóg i Norbertowi Sotkiewiczowi za ogromny wkład i zaangażowanie w przygotowanie przedsięwzięcia. 
Il Direttivo e i partecipanti alla gita ringraziano la sezione storica e in modo particolare Renata Ożóg e Norbert Sotkiewicz per il loro impegno e il lavoro nella preparazione dell'evento. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz