FOTO: Spotkanie z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Trydencie / Incontro con l'Ambasciatore della Repubblica di Polonia a Trento
Spotkanie z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Panem Tomaszem Orłowskim, Attaché prasowym przy Ambasadzie RP w Rzymie, Panią Anną Wawrzyniak oraz Konsulem Honorowym w Trydencie Górnej Adydze, Panem Walterem Cappelletto.
Zwiedzanie ekspozycji "Polki- kierowcy 1942-1946. Służby pomocnicze 2.Korpusu Polskiego. Z Rosji do Włoch." Prowadzenie- Norbert Sotkiewicz.

Incontro con l'Ambasciatore della Repubblica di Polonia a Roma, Sig. Tomasz Orlowski, l'Addetto Stampa presso l'Ambasciata della RP a Roma, Sig.ra Anna Wawrzyniak e con il Console Onorario della RP per il Trentino Alto Adige, Sig. Walter Cappelletto.

Visita della Mostra fotografica documentaria "Camioniste polacche. Ausiliarie del 2. Corpo Polacco. Dalla Russia all'Italia. 1942-1946." sotto la guida di Norbert Sotkiewicz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz